Tại sao cà phê bán không chạy?

Do xuất khẩu giảm, thị trường tin rằng một lượng tồn kho khá lớn còn đang nằm trong nước. Nghịch lý là đáng ra hàng còn nhiều, giá phải “hợp lý” nhưng…hiện nay không phải thế. Nhiều nước đang “phá giá” cà phê để bán cho được, còn người còn giữa hàng nước ta lại đang chờ một sức mạnh từ nhu cầu tiêu thụ để có giá cao hơn.

Bỏ các loại phí không cần thiết trong nông nghiệp

"Một số loại phí sẽ được chuyển sang cơ chế giá, còn một số vẫn phải thực hiện. Những khâu, sản phẩm nào đã có phí rồi thì sẽ bỏ bớt lệ phí và cân đối ngân sách Nhà nước để làm bù cho nhiệm vụ đó...”. Sau khi đưa ra quan điểm trên, ông Phạm Văn Hưng, Vụ trưởng Vụ Tài chính (Bộ NN&PTNT) thừa nhận, còn quá nhiều loại phí kiểm dịch thú y đang tồn tại hiện nay. Thực tế, Ngân sách Nhà nước chưa thế cấp đủ cho hoạt động của thú y cơ sở nên vẫn phải giữ lại một số loại phí kiểm dịch.