Theo phân tích sóng Elliott thì sóng 4 đã kết thúc và sóng 5 đang bắt đầu. Mục tiêu của sóng 5 lên đến vùng 3,054-3,992 USD/tấn nên sẽ là cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư.

caphe-chart
Xu hướng chung: Giá đang nằm trong xu hướng tăng dài hạn khi liên tục tạo ra đáy sau cao hơn đáy trước (higher low) và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (higher high). Theo lý thuyết sóng Elliott thì một chu kỳ tăng được phân chia thành năm bước sóng: các sóng 1, 3, 5 là các sóng đẩy (có đặc tính là mạnh và dốc) trong khi sóng 2 và sóng 4 là các sóng điều chỉnh (có đặc tính là dao động theo chiều ngang). Như trong biểu đồ trên, giai đoạn từ năm 2008 đến nay, giá cà phê Robusta đi trong sóng 4 có dạng tam giác (Triangle).

Sóng 4 đã kết thúc? Sóng 4 có dạng tam giác thường được phân chia thành năm bước sóng như hình trên được ký hiệu bằng các ký tự (a), (b), (c), (d), (e) đã hoàn thành vào ngày 27/5/2015.

Sóng 5 đã bắt đầu hay chưa? Chỉ trong một tháng tính từ ngày  27/5/2015 đến ngày 26/6/2015 giá cà phê đã tăng từ 1,537 lên 1,929 USD/tấn, tương ứng với 392 điểm hay 25.5%. Tính chất tăng khá nhanh và mạnh này là dấu hiệu cho thấy sóng 5 đã bắt đầu.

Tuy nhiên, để khẳng định chắc chắn rằng sóng 5 đang thực sự diễn ra thì giá cần phải phá vỡ và vượt lên trên trendline kháng cự dài hạn (vùng 2,000-2,100 USD/tấn).

Mục tiêu của sóng 5 và thời gian của sóng 5. Có hai cách để xác định mục tiêu của sóng 5:

1. Dùng kênh sóng 4

Vẽ đường cơ sở: Nối điểm kết thúc của sóng 2 với điểm kết thúc của sóng 4 ta được đường cơ sở.

Vẽ đường mục tiêu: Tùy theo tính chất của sóng 3, nếu sóng 3 kéo dài và mở rộng thì vẽ đường kẻ song song với đường cơ sở đi qua đỉnh của sóng 1. Nếu sóng 3 ngắn thì vẽ đường mục tiêu đi qua đỉnh của sóng 3.

Kết quả: Trong trường hợp này sóng 3 rất kéo dài và mở rộng nên đường mục tiêu được vẽ đi qua đỉnh của sóng 1. Do sóng 5 thường đạt đến cận trên của đường mục tiêu, quan sát trên biểu đồ thấy cận trên của đường mục tiêu nằm ở vùng 3,150-3,250 USD/tấn. Đây chính là mục tiêu của sóng 5.

2. So sánh tỷ lệ tương quan giữa các sóng

Khi sóng 3 mở rộng và kéo dài thì sóng 5 thường bằng sóng 1 cả về giá và thời gian.

Về thời gian: sóng 1 tăng trong 12 tháng nên sóng 5 cũng sẽ có thời gian khoảng 12 tháng.

Về giá: Trong sóng dài hạn, tỷ lệ so sánh thường được tính theo tỷ lệ phần trăm (logarithmic scale) chứ không phải theo số tuyệt đối (arithmetical scale).

Bước tăng của sóng 1 từ 345 lên 896 tương đương với tỷ lệ tăng: (896-345)/345 = 1.597 (lần).

Điểm bắt đầu của sóng 5: 1,537

Bước tăng từ 1,537 với tỷ lệ tăng 1.597 lần: 1,537 x 1.597 = 2,455

Mục tiêu của sóng 5: Điểm bắt đầu + bước tăng: 1,537 + 2,455 = 3,992 USD/tấn

Trong trường hợp sóng 5 yếu thì mức tăng của sóng 5 sẽ bằng 61.8% của sóng 1, ứng với mức 3,054 hoặc 78.6% của sóng 1 ứng với mức 3,466.

Kết luận:

Từ nay đến tháng 06/2016, giá cà phê Robusta rất có thể sẽ tăng lên vùng 3,054-3,992 USD/tấn.

Giá hiện nay theo kỳ hạn tháng 9 là 1,650 nên lợi nhuận kỳ vọng theo sóng Elliott là 1,404 – 2,342 USD/tấn. Đây là mức lợi nhuận rất lớn và hấp dẫn.

Lưu ý:

Nếu kinh doanh cà phê Futures, mức ký quỹ là 10%, cứ 1 lot (tương đương 10 tấn, 120 USD/tấn) thì cần ký quỹ 1,200 USD nên nhà đầu tư cần đặt mức dừng lỗ (stop loss) dưới 1,620 hoặc dưới 1,600 USD/tấn.

Nếu đầu tư cà phê thật, bằng vốn tiết kiệm (100% vốn của mình) thì không cần quan tâm đến việc dừng lỗ bởi theo đánh giá của người viết thì cơ hội thành công đến 99.9%, gần như chắc chắn có lợi nhuận.